Program rozwoju kompetencji przywódczych

Warszawa
Od 22 maja 2017 do 25 maja 2017 18-20, w poniedziałki przez 8 tygodni

Anna Gajewicz
Program rozwoju kompetencji przywódczych w oparciu o metody Johna Maxwella, światowego lidera i eksperta nr 1 w dziedzinie przywództwa. Program jest przeznaczony dla liderów, menedżerów i przedsiębiorców, chcących podnieść jakość i efektywność swojego przywództwa. Program prowadzony jest w formie Grupy Mastermind podczas cyklu ośmiu, cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań, w kameralnej, maksymalnie 12 osobowej grupie.

Szczegóły i rejestracja na stronie: http://www.lider21.pl

Program prowadzi Anna Gajewicz, praktyk biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem menedżerskim w międzynarodowych korporacjach, certyfikowana coach i trener The John Maxwell Team, posiadająca kompetencje do prowadzenia tego programu.
http://www.johncmaxwellgroup.com/annagajewicz/

Ten program to proces rozwoju umiejętności przywódczych w formule praktycznej pracy w Grupie Mastermind. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami na tematy i zagadnienia z zakresu przywództwa oraz zarządzania ludźmi. Grupa ma charakter otwarty, co daje możliwość do swobodnej, nieskrępowanej wymiany doświadczeń.

Grupa Mastermind jest sprawdzoną, bardzo skuteczną metodą praktycznego rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych. Jest to połączenie pracy warsztatowej, studium, coachingu grupowego oraz burzy mózgów. Uczestnicy uczą się sprawdzonych i skutecznych praktyk z obszaru przywództwa, inspirując i mobilizując się wzajemnie do stosowania wiedzy w praktyce.

Cykl obejmuje 8 dwugodzinnych spotkań, w PONIEDZIAŁKI w godzinach: 18-20, w terminach:
(1) 22.05.2017 r.
(2) 29.05.2017 r.
(3) 05.06.2017 r.
(4) 12.06.2017 r.
(5) 19.06.2017 r.
(6) 26.06.2017 r.
(7) 03.07.2017 r.
(8) 10.07.2017 r.

Omawiane zagadnienia, to między innymi:
górna granica efektywności przywódczej lidera
samoświadomość początkiem procesu rozwoju lidera
pięć poziomów przywództwa
przywództwo jako sztuka budowania relacji, wywierania wpływu i dodawania wartości
jak lider może budować i wzmacniać zaufanie oraz nawiązać prawdziwą więź z ludźmi, którymi przewodzi
intuicja przywódcza i wyczucie czasu jako cechy wyróżniająca naturalnego lidera
sukces i dynamika rozwoju jako najlepsi przyjaciele przywódcy gdy trzeba wdrożyć zmiany
dzielenie się władzą, dawanie przykładu czynem a nie tylko słowem oraz rozwój najbliższego grona współpracowników
priorytetyzacja, delegowanie zadań i nawigacja jako kompetencje menedżerskie lidera
Główne korzyści z uczestnictwa w programie to:
zwiększenie świadomości swoich mocnych stron i wzrost umiejętności przywódczych
rozwój efektywności przywódczej
wdrażanie praktycznych zmian pozwalających na rozwój w charakterze lidera, bez względu na posiadane naturalne predyspozycje
poszerzenie doświadczeń i wzrost pewności siebie jako lidera
wymiana doświadczeń i pomysłów z zakresu przywództwa z innymi uczestnikami grupy
wspólna praca z osobami mającymi podobne wyzwania w obszarze przywództwa, a różne doświadczenia
swoboda wypowiedzi, otwartość dzielenia się doświadczeniami
Skład grupy jest niezmienny przez cały cykl spotkań.

Rozwój umiejętności przywódczych jest procesem i wymaga pracy własnej, dlatego uczestnicy będą proszeni o realizowanie zadań czy wdrażanie pomysłów i zmian pomiędzy cotygodniowymi spotkaniami.

Na zakończenie programu uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Szczegóły i rejestracja na stronie: http://www.lider21.pl

Zapraszam do odwiedzin strony wydarzenia i rejestracji

http://www.lider21.pl

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj