Przekonania, światopogląd i wartości...

Szczecin
30 maja 2017 17.30 - 20.30

Ilona Łukasik
Serdecznie zapraszamy coachów, trenerów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym na warsztaty pn. "Przekonania, światopogląd i wartości coacha, a proces klienta".
organizowane przez Oddział Zachodniopomorski Izby Coachingu.

Uczestnictwo w spotkaniu to możliwość przyjrzenia się swojej filozofii pracy i konfrontacji z przekonaniami, które wnosimy do relacji coachingowej. Poprzez narzędzia i techniki do pracy z emocjami, przekonaniami, a także angażowania nieświadomości będziemy doskonalić kompetencje wykorzystywane podczas sesji i rozwijać własną postawę w podejściu do klienta. Podczas spotkania doświadczać będziemy, jak zarządzać odpowiedzialnością i jaki podział odpowiedzialności pomiędzy klienta a coacha służy krótko, a jaki długoterminowo. Zastanowimy się, za co tak naprawdę odpowiadamy, jako coachowie i w jaki sposób wpływamy na przebieg procesu, a jakiej części naszego wpływu nie jesteśmy świadomi.

Udział w spotkaniu będzie eksplorowaniem coachingowych „dylematów” m.in.:
- jak wyjść poza modele, narzędzia, metody zawierzając improwizacji, swojej wiedzy
i kompetencjom,
- jakie sytuacje uzasadniają wzięcie części odpowiedzialności za klienta
- kiedy precyzyjnie wytyczać cel z klientem, a kiedy podążać za tym, co wyłania się nie określając
efektu końcowego
- jak poszerzać świadomość klienta, nie wdrukowując przy tym przekonań i ocen coacha
- jak być sobą i korzystać z życiowych doświadczeń trzymając się ram profesjonalnego
coachingu
- jak podążać za klientem, a jednocześnie łagodnie pogłębiać obszar pracy nie narzucając
agendy coacha
- po czym poznać wartość dostarczaną przez coaching, jak ją zmierzyć i oprzeć na dowodach.

Prowadzący:

Bartosz Berendt
Master Certified Coach ICF, coach i superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu, członek prezydium Izby Coachingu od stycznia 2015 roku, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli i sytuacji zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji.

Zapraszamy!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Zachodniopomorski
Ilona Łukasik – Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego Izby Coachingu
ilona.lukasik@ic.org.pl

Zobacz wydarzenie

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj