Coaching Cafe w Opolu

Opole
4 lipca 2017 17:00-21:00

Dorota Trzmielewska
Typ spotkania.
Coaching Cafe

2. Temat spotkania.
“Autentyczne życie w chaotycznym świecie. Rola Coacha w czasie VUCA. ”

3. Prowadzący.
Paulina Barnaś PCC

4. Termin:
4 lipca 2017 godz. 17:00-21:00

5. Miejscowość.
Opole

6. Miejsce spotkania:
Izba Rzemieślnicza w Opolu przy ul. Katowickiej 55

7. Opis wydarzenia.
Celem warsztatu jest rozwijanie transformującej obecności, jako kluczowej kompetencji coacha.

CELE:

Przybliżenie koncepcji świata VUCA pod kątem sygnałów, jakie życie wysyła dzisiaj do nas
Poznanie koncepcji „push against” i „flow with”
Otwieranie się na nowy model mentalny – poznanie i doświadczenie dwóch wymiarów świadomości i zaangażowania – wymiaru Bycia i Działania
Głos serca i intuicji:
poznanie koncepcji naukowych związanych z intuicją
otwieranie się na głos intuicji, doświadczanie bycia w połączeniu z głosem serca i intuicji
Odkrywanie kierunku do działania wynikającego z połączenia z intuicją i sercem


KORZYŚCI:

Poznanie najnowszych koncepcji i teorii związanych z czasami przełomu, w których żyjemy
Poznanie i doświadczenie, na czym polega rozwijanie nowego modelu mentalnego, adekwatnego do tego, co niosą ze sobą obecne czasy
Doświadczenie pełni swojej autentyczności
Rozwijanie poczucia wewnętrznego spokoju i harmonii
8. Prowadząca:Paulina Barnaś PCC ICF – doświadczony trener, mentor i coach. Specjalizuje się w tematyce przywództwa osobistego i zespołowego. Jej celem jest wspieranie osób indywidualnych i zespołów, by tworzyć przyszłość, w której szanuje się człowieka, jako jednostkę wolną i wartościową, w której rośnie świadomość jednostki i jej odpowiedzialność w wymiarze osobistym i społecznym, w której wzrasta zaangażowanie społeczne na rzecz innych osób i środowiska. Aspekt społeczny jest jej szczególnie bliski. Chodzi o rozwijanie postawy prospołecznej i idący za tym nowy model biznesu społecznego, gdzie podstawą jest zysk społeczny a nie tylko finansowy.

Obecnie głównym obszarem jej zainteresowania jest temat związany z odnajdywaniem swojej autentyczności w świecie intensywnych zmian. Prowadzi na ten temat autorskie warsztaty dla liderów oraz pisze artykuły związaną z tą tematyką. Jej podejście oparte jest na Transformującej Obecności, koncepcji rozwijanej przez amerykańskiego coacha, mentora i autora książek, Alana Seala.

Pracuje również jako mentor dla coachów oraz prowadzi warsztaty rozwijające coachów w ich profesji. Paulina jest z wykształcenia lekarzem, absolwentką Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch dorosłych synów.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: opole@icf.org.pl

9. Płatność:
Dla członków ICF udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Pozostałe osoby prosimy o wniesienie opłaty 50,00 PLN

10. Sposób płatności: przelew
Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego, Oddział ICF
Bank Pekao S.A. IV O. w Warszawie
Nr konta: 54 1240 1053 1111 0010 0863 5274
w tytule przelewu koniecznie wpisując: ICF Opole Coaching Cafe 4.07.2017 imię, nazwisko

Bardzo proszę o przesłania potwierdzenia przelewu: opole@icf.org.pl

W razie pytań proszę o kontakt z Dorotą Trzmielewską – tel. + 664 466 477

Autentyczne życie w chaotycznym świecie. Rola Coacha w czasie VUCA

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj