Jak zwiększyć poczucie wartości?

Wrocław
4 luty 2018 12.00-16.00

Helena Borys
„Jest tylko jedna przyczyna ludzkich porażek. To brak wiary w prawdziwego siebie.” - William James

Nathaniel Branden w swej książce “6 filarów poczucia własnej wartości” pisze, że poczucie własnej wartości to przekonanie, że dorastamy do życia i jego wymagań. Definuje ją jako stan, gdy "potrafimy myśleć, umiemy stawiać czoło podstawowym życiowym wyzwaniom oraz przekonanie, że mamy prawo do szczęścia i powodzenia; że jesteśmy wartościowi oraz zasługujemy na zaspokojenie swoich potrzeb czy pragnień, osiąganie tego, co dla nas ważne, a także cieszenie się owocami swoich wysiłków"

Obszary, które będziemy wzmacniać na warsztacie to wiara we własną skuteczność, czyli zaufanie do siebie oraz szacunek do siebie, czyli danie sobie bezwarunkowego prawa do szczęścia. Ponieważ to, co o sobie myślimy, determinuje to jak podchodzimy do życia i do działania.

https://www.facebook.com/events/328800170941762/

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj