Program rozwojowy Psychologia Lidera

Zielona Góra
Od 28 luty 2020 do 29 luty 2020

Anna Andrysiak
Program Psychologia Lidera to odpowiedź na potrzeby dzisiejszego świata biznesu. Celem Programu jest wsparcie rozwoju pracowników wyższego szczebla, wyposażenie w niezbędną wiedzę psychologiczną dotyczącą ludzkich zachowań, motywów działania, budowania relacji oraz współpracy i przeniesienie jej na grunt organizacji. To intensywne budowanie warsztatu lidera: narzędzia do pracy własnej i z zespołem oraz podniesienie samoświadomości i wyłonienie osobistych aspektów do konstruktywnej zmiany.
PROGRAM TO:
- Praca w kameralnej max 10 osobowej grupie.
- 9 miesięcy – łącznie 90h – intensywnej pracy nad sobą i swoimi kompetencjami liderskimi.
- Spotkania dwudniowe 10h (piątek 4h i sobota 6h) 1 raz w miesiącu
- Udział w 3 modułach rozwojowych: zarządzanie sobą, relacjami i zespołem.
- Po każdym module 2h spotkanie mastermind on-line oraz 2h spotkanie miesiąc po zakończeniu programu (łącznie 8h).
- Udział w badaniu PRISM Brain Mapping – link do badania zostanie wysłany drogą elektroniczną przed pierwszym warsztatem.
Każdy warsztat to aktywne, praktyczne ćwiczenia, narzędzia i materiały do rozwoju, a między spotkaniami: zadania do samodzielnego wykonania i autorefleksji.

Sprawdź szczegóły na stronie:

Program rozwojowy Psychologia Lidera

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj