Anita Frankowiak

Popularność: 434
Praktyk biznesu, doradca, dyplomowany coach, komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, synergolog, kulturoznawca, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz trener z 25-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM. Ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2019 r. Pełnomocnik Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej ds. Rozwoju Uczelni. Od 2018 r. Ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2010 r. dyrektor Instytutu Dyplomacji. W latach 2013-2015 Dyrektor Generalny i Zarządzający na Skandynawię i Kraje Nadbałtyckie. Ekspert i trener Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Dyrektor Oddziału Izby Coachingu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Autorka wielu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP. Doradca w zakresie marketingu zewnętrznego i wewnętrznego, PR przedsiębiorstw i ekspert ds. wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz planów naprawczych w MŚP. W latach 2005-2013 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2005 do 2011 r. p/o dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego. Ekspert zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Polska Foresight 2020. W latach 2010-2012 kierownik naukowy studiów podyplomowych z zakresu PR i marketingu wewnętrznego z certyfikatem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej wydanym w 2006 r. przez Duński Urząd Patentowy i Urząd Patentowy RP. Inicjatorka uruchomienia w 2010 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ogólnouczelnianego przedmiotu „etykieta”. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: komunikacji, mentoringu, negocjacji międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej, zarządzania strategicznego rozwojem gospodarczym, przedsiębiorczości, zarządzania kompetencjami, analizy rynku i produktu, brandingu oraz budowania marki, kompetencji miękkich, a także w zagadnieniach z zakresu: komunikacji biznesowej, NLP, wystąpień publicznych, wystąpień publicznych i współpracy z mediami. Prowadziła szkolenia i warsztaty m. in. dla: Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Michelin Polska S.A., Pracodawców RP, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Sii sp. z o.o. w Gdańsku, JIT Solutions w Gdyni, TestHR Zacharzewska, Flis, Pięta w Krakowie, MSU w Grudziądzu, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), Skraw-Mech sp. z o.o. (PESA) w Bydgoszczy, TAW Polska we Wrocławiu, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Collegium Civitas, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, UMK w Toruniu, UKSW, Uniwersytetu Śląskiego (realizacja innowacyjnych projektów), starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i miejskich oraz kilkudziesięciu przedsiębiorstw i indywidualnych klientów. Przeprowadziła ponad 7700 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe (m.in. kraje skandynawskie, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Chiny, Japonia, USA, ZEA, kraje Bliskiego Wschodu). Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Zobacz więcej: https://www.facebook.com/pages/Instytut-Dyplomacji-Anita- Frankowiak/51999232804609 https://pl.linkedin.com/pub/anita-monika-frankowiak-phd/b5/38a/381 http://www.goldenline.pl/anita-frankowiak/
Kontakt
Specjalizacje
Miasta
Olsztyn,
Cała Polska: Tak
Coaching przez Telefon: Tak

Opinie

Opinie mogą wystawiać jedynie osoby, które korzystały z coachingu u tego coacha
Ocena
Bardzo dobry coach Dobry coach Coach Słaby coach Badzo słaby coach
Tytul
Opinia o coachu
Imię
Stanowisko/Zawód
Email - nie będzie wyświetlany (tylko w celu weryfikacji)
Wpisz kod z obrazka
Captcha

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj