Agnieszka Karpińska

Popularność: 1923
Na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej, emocjonalna inteligencja odróżnia przeciętnych wykonawców od prawdziwych talentów. Najnowsze prace nad inteligencją emocjonalną poszerzają spektrum podejścia do władzy wykonawczej i zarządzania rozwojem w organizacji. Analiza ponad 300 najwyższej klasy menedżerów z piętnastu globalnych firm w zakresie sześciu emocjonalnych kompetencji pomogła wyodrębnić najmocniejszych graczy. Jedno z najgłośniejszych w tym zakresie badań obejmowało model kompetencji przywództwa opracowany przez Lyle Spencer’a dla wartego 2 miliardy dolarów departamentu kontroli przemysłowej Siemensa. W porównaniu do średniej kadry kierowniczej, cztery kompetencje inteligencji emocjonalnej pojawiły się jako wyjątkowe u zidentyfikowanych Talentów . Przez Talenty rozumiemy tutaj menadżerów, u których wzrost przychodów i rentowności sprzedaży był najwyższy w organizacji. Ani jedna z wyodrębnionych kompetencji, nie była związana z aspektem wiedzy technicznej czy ogólnie z procesami poznawczymi. Te 4 kategorie to: 1) nastawienie na rezultaty i dążenie do ich osiągnięcia, 2) zdolność do podejmowania inicjatywy, 3) umiejętność współpracy i pracy zespołowej, 4) zdolność do kierowania zespołami. Wybrana pula menedżerów została poddana serii sesji coachingowych, tak, aby rozwijać te cztery atuty. W rezultacie zysk osiągnął 1,5 miliona dolarów, przekraczając dwukrotnie wartość zysku osiągniętego przez grupę, która nie otrzymała wsparcia coachingowego. Te 4 kategorie kompetencyjne to osiowy element mojej pracy coachingowej. Zakres oferty coachingowej • Coaching Behawioralny; praca ze specyficznymi zachowaniami lub nawykami, wypracowanie nowych, bardziej skutecznych sposobów pracy i interakcji z innymi, modyfikacja lub zmiana zachowania szkodliwego dla rozwoju jednostki i organizacji. • Coaching Relacyjny; praca związana z tworzeniem, zmianą lub poprawą interakcji w kontekście zawodowym lub/i osobistym. • Developmental Coaching; rozwój potencjału i kompetencji, wzmacnianie, wspieranie, rozwijanie nowych umiejętności. • Leadership Coaching; identyfikacja / rozwijanie / modyfikacja stylu zarządzania i cech przywódczych • Coaching w zakresie autoprezentacji i komunikacji; poszerzanie świadomości w zakresie sposobu postrzegania własnej osoby przez innych,nowe sposoby komunikowania się,praca z użyciem metod audio video. • Performance Coaching; wymagania miejsca pracy, rola w organizacji, identyfikacja i spójność celów, efektywność i możliwości jej zwiększenia. • Onboarding Coaching; asymilacja i skuteczność na nowym stanowisku,kluczowe składniki najważniejszych obowiązków, rezultaty w pierwszych miesiącach nowej roli,wspólne cele, wydajność, efektywność.
Kontakt
0048 604 750 532
Cena
380zł/godzina
Specjalizacje
Miasta
Wykształcenie
magister psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, w procesie akredytacji ICF (mentoring: Urszula Sadomska)

Opinie

Opinie mogą wystawiać jedynie osoby, które korzystały z coachingu u tego coacha
Ocena
Bardzo dobry coach Dobry coach Coach Słaby coach Badzo słaby coach
Tytul
Opinia o coachu
Imię
Stanowisko/Zawód
Email - nie będzie wyświetlany (tylko w celu weryfikacji)


Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj