Dorota Wulczyńska-Dąbrowa

Popularność: 0
Dynamic Vision Coaching® różni się od tradycyjnych metod coachingowych w kilku kluczowych aspektach: Skoncentruje się na osobistej wizji : kładzie nacisk na eksplorację i wyrażanie idealnego „ja” jednostki jako siły napędowej zmian, skupiając się na osobistej wizji, a nie na informacjach zwrotnych, jako podstawowej strategii interwencyjnej. Stan zorientowany na rozwój : podkreśla osobistą wizję osoby, ma na celu wywołanie stanu psychofizjologicznego zorientowanego na rozwój, przyspieszając pozytywne wyniki coachingu poprzez ułatwianie rozwoju tożsamości lidera, zwiększanie energii do zmian, aktywowanie celów zorientowanych na uczenie się i wspieranie promocji- zorientowana na samoregulację postawa osoby coachowanej. Złożone dążenie do celu : coaching oparty na wizji wykracza poza wyrażanie swojego idealnego „ja” i obejmuje planowanie, działanie i monitorowanie postępów w kierunku celów istotnych z punktu widzenia wizji, wspierając realizację złożonych celów przez dłuższy okres czasu. . Aktywacja celów uczenia się : pomoc klientom formułować cele spójne z długoterminowymi wymaganiami edukacyjnymi, aktywując cele istotne dla rozwoju i wzmacniając umiejętności, wspierając sposób myślenia skoncentrowany na wzroście i doskonaleniu . Wpływ długoterminowy : ma trwały wpływ na sposób, w jaki klienci kierują się swoimi celami, przyczyniając się do trwałej zmiany zachowania i długoterminowego rozwoju lidera . Podsumowując, Dynamic Vision Coach ®wyróżnia się na tle tradycyjnych metod coachingowych położeniem nacisku na osobistą wizję, stan nastawiony na rozwój, kompleksowe dążenie do celu, aktywizację celów uczenia się oraz długoterminowy wpływ na zachowanie i rozwój.
Kontakt
mailowy
Specjalizacje
Miasta
Radom,
Cała Polska: Tak
Coaching przez Skype: Tak
Coaching przez Telefon: Tak

Opinie

Opinie mogą wystawiać jedynie osoby, które korzystały z coachingu u tego coacha
Ocena
Bardzo dobry coach Dobry coach Coach Słaby coach Badzo słaby coach
Tytul
Opinia o coachu
Imię
Stanowisko/Zawód
Email - nie będzie wyświetlany (tylko w celu weryfikacji)


Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj